Follow by Email

sexta-feira, 28 de setembro de 2012

Nakayama Sensei em boas companhias. - KARATÊ SHOTOKAN


Da esq pra dir:

1-Hiroyasu Inoki
2-Lirton Monassa
3-Yasutaka Tanaka
4-Denilson Caribé
5-Masatoshi Nakayama
6-Paulo Goes
7-Tadashi Takeuchi
8-Hayashi Kawamura
9-Sadamu Uriu
10-Luiz Watanabe
11-Juichi Sagara

Nenhum comentário:

Postar um comentário